vuosi0708_097.jpg
Mikkelin Ursa koululla
8. Yhteistyö eri tahojen kanssa
Koulun ja kodin välinen yhteistyö on avointa ja aktiivista.
Ihastjärven koulu on avoin ja tekee yhteistyötä erilaisten koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Kaikki yhteistyö tukee koulun perustehtävää. Keskeisimpiä koulun yhteistyökumppaneita ovat
- Ihastjärven koulun neuvottelukunta
- Ihastjärven kylätoimikunta
- Ihastjärven maa- ja kotitalousseura
- Pertti Hämäläinen (koulutaksi)
- Ihastjärven kyläläiset
- Mikkelin kaupungin muut koulut
- Mikkeliläiset urheiluseurat ja yhdistykset
- Etelä-Savon Liikunta
- Seurakunta
- Kulttuuritoimi (esim. kirjasto, museot, teatteri)
- Viranomaiset (poliisi, palo- ja pelastuslaitos, terveystoimi jne.)
salissa.jpg
Yhteistyökoulun salissa

- Liikenneturva
- Peisinkorven Erä ja Ihastjärven metsästäjät
- Yritykset