4. Oppimisympäristön kuvaus


Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat.

4.1 Fyysinen oppimisympäristö
1.1.2012 alkaen koulu toimii Ihastjärven vanhan koulun paikalle tehdyssä uudessa ajanmukaisessa rakennuksessa, jossa on kolme luokkahuonetta, erityisopetuksen huone, ryhmätyötila, aula/ruokala, keittiö, teknisen työn tilat, liikuntasali pukuhuonetiloineen, rehtorin huone ja henkilökunnan tilat. (liitteenä pohjapiirustus?). Piha-alueella on kunnostettu vanha saunarakennus, aittarakennus kesäkioskiksi sekä parakki, jota käytetään toistaiseksi varastotilana.
Koulun piha-alueen ja kentän kunnostus on tulossa.
Koulu sijaitsee metsäluonnon ympäröimänä Ihastjärventien varressa.


Koulu toimii vuonna 1898 valmistuneessa ja 1975 peruskorjatussa rakennuksessa, jossa on käytössä kolme luokkahuonetta. Lisäksi koulun käyttöön on otettu entinen opettajan asunto, johon on sijoitettu monistus-, pienryhmä ja henkilökunnan taukotilat sekä rehtorin työhuone. Pihalla on opetuskäytössä väliaikainen parakkirakennus, jossa on teknisentyön tilat sekä pukuhuonetila, jota käytetään myös sisäliikuntatilana. Koululla on oma keittiö, jossa valmistetaan koululle ruoka. Koulun piha-alueella on myös vanha saunarakennus, varasto ja kellari. Koulun läheisyydessä on pururata sekä iso hiekkakenttä. Uimaopetus toteutetaan Rantakylän viihdeuimalassa. Koululla käy viikoittain kirjastoauto.
Sisäliikuntatunteja sekä teknisentyön tunteja joudutaan järjestämään kaupungin muissa kouluissa tilojen puutteen takia.

4.2 Psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö
Psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön muodostumiseen vaikuttavat toisaalta yksittäisen oppilaan kognitiiviset ja emotionaaliset tekijät, toisaalta vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvät tekijät.

Oppimisympäristön tulee tukea oppilaan kasvua ja oppimista. Sen on oltava fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen ja tuettava oppilaan terveyttä. Tavoitteena on tukea oppilaan oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta sekä edistää hänen aktiivisuuttaan, itseohjautuvuuttaan ja luovuuttaan tarjoamalla kiinnostavia haasteita ja ongelmia.

Oppimisympäristö tukee myös opettajan ja oppilaan välistä sekä oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta. Sen edistää vuoropuhelua ja ohjaa oppilaita työskentelemään ryhmän jäsenenä. Tavoitteena on avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri, jonka ylläpitämisestä vastuu kuuluu sekä opettajalle että oppilaille.