Koulun ja kodin välinen yhteistyö on avointa ja aktiivista.
Ihastjärven koulu on avoin ja tekee yhteistyötä erilaisten koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Kaikki yhteistyö tukee koulun perustehtävää. Keskeisimpiä koulun yhteistyökumppaneita ovat
Ihastjärven koulun neuvottelukunta
Ihastjärven kylätoimikunta
Ihastjärven maa- ja kotitalousseura
Pertti Hämäläinen (koulutaksi)
Ihastjärven kyläläiset
Mikkelin kaupungin muut koulut
Mikkeliläiset urheiluseurat ja yhdistykset
Etelä-Savon Liikunta
Seurakunta
Kulttuuritoimi (esim. kirjasto, museot, teatteri)
Viranomaiset (poliisi, palo- ja pelastuslaitos, terveystoimi jne.)
Liikenneturva
Peisinkorven Erä ja Ihastjärven metsästäjät
Yritykset