kaikki.jpg
Kaikki yhdessä
Kaikessa toiminnassamme pyrimme elämäniloisen ja hyvinvoivan ilmapiirin luomiseen elämyksien ja onnistumisien kautta. Kyläkoulussamme jokainen on arvokas oppija. Koulussamme opitaan, kasvetaan ja kehitytään, kun koko kyläyhteisön tiedot ja taidot jalostuvat yhteiseksi hyväksi. Jokainen kylän asukas voi kokea olevansa tärkeä osa yhteisöä. KOULU KYLÄSSÄ-KYLÄ KOULUSSA
Koulumme fyysinen oppimisympäristö on uuden koulun valmistumisen myötä erinomainen ja tarjoaa opetussuunnitelman toteuttamiselle hyvä lähtökohdat. Ihastjärven koulussa käytetään monipuolisia työtapoja ja menetelmiä. Näitä ovat mm. tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, yrittäjyys/yritteliäisyys, osallisuus, yhteisöllisyys, elinikäisyys, uuden teknologian luomat mahdollisuudet, ajattelun kehittämisen, luovuuden ja ideoinnin menetelmät..

Pajatoiminta
Lukuvuodessa pyritään järjestämään muutamia koko koulua koskevia toimintapäiviä. Pajapäivinä toimitaan pienryhmissä. Päivän aikana on 3 – 5 toimintapistettä, joissa jokainen oppilasryhmä käy vuorollaan. Pajapäivien suunnittelusta vastaavat opettajat.

Kummitoiminta
kummit.jpg
Kummitoimintaa

Syksyisin 5 – 6 luokan oppilaat saavat kummioppilaan 0 – 1 luokkalaisista. Kummien tehtävänä on tukea pieniä koululaisia turvallisen koulutien alkuun. Kummitoiminnan suunnittelusta vastaavat opettajat. Kummituokioita pidetään viikoittain.

Koulun kotisivujen ylläpitäminen
Tieto- ja viestintätekniikan kehittämistä ja kehittymistä pidetään osana joka päiväistä toimintatapaa.
kammen.jpg
Ekaluokka kämmentietokoneen kimpussa

Oppilaat vastaavat osittain blogin päivittämisestä. Kummioppilastoiminnan avulla myös nuoremmat koululaiset ohjataan blogin käyttöön ja pieninen juttujen kirjoittamiseen.