Ihastjärven koulun toiminta-ajatus ohjaa koko koulun henkilöstön näkemys koulun toiminnasta ja sen kehittämisestä.
Elämänilo päälle Ihastjärven koulussa!
Elämänilo on sitä, että:
- tarttuu hetkeen, nauttii siitä mitä on
- saa olla oma itsensä siinä ympäristössä missä on
- on turvallinen olo
- pitää yrittämistä lopputulosta tärkeämpänä
- on yhteiset säännöt
- puhalletaan yhteen hiileen
- ollaan avoimia
- kannustetaan ja ollaan positiivisia

Erityisen tärkeää on huomioida vahva itsetunto ja sen kehittäminen, erilaisuuden hyväksyminen, oikeudenmukaisuus, vastuuntuntoisuus, yhteistyö sekä työstä iloitseminen ja elämän kunnioitus.

Koulussamme kasvetaan elämää varten yksilölliset tarpeet huomioiden. Tätä tuetaan korostamalla lapsen kokonaisvaltaista havaitsemista ja oppimista sekä aktiivisuutta ja vastuunkantamista itsestään ja ympäristöstään. Tärkeää on antaa lapsillemme tulevaisuuteen tähtääviä valmiuksia. Tavoitteena on, että koulustamme lähtee joukko iloisia, positiivisesti ajattelevia, itseensä luottavia ja tiedonhaluisia elämään ponnistavia yksilöitä.