Koulussamme ei hyväksytä koulukiusaamista. Siihen puututaan välittömästi! Korostetaan varhaista puuttumista sekä vanhempien että koulun taholta.
Toimintamalli, kun kiusaamista on tapahtunut:
Luokan- tai aineenopettaja (englanninopettaja) keskustelee heti kiusaajien ja uhrin kanssa. Tästä tarvittava tieto kotiin.
Mikäli kiusaaminen jatkuu
Kaksi opettajaa, ko. oppilaat ja heidän vanhempansa kokoontuvat ja päättävät keinoista kiusaamisen lopettamiseksi. Jos kiusaaminen on ollut hyvin vakavaa, niin merkintä tässä vaiheessa koulun rangaistuskirjaan.
Mikäli kiusaaminen jatkuu
Koulukuraattori mukaan tilanteen selvittelyyn edellä esitettyjen tahojen lisäksi. Merkintä kiusaamisesta koulun rangaistuskirjaan.
Mikäli kiusaaminen yhä jatkuu, niin
Koulun oppilashuoltotyöryhmä mukaan tilanteen selvittelyyn ja kiusaamisen lopettamiseksi sekä rangaistuskeinojen etsimiseen.
Jos asiat eivät ole ratkenneet tähän mennessä, asia siirretään poliisin käsittelyyn.
Osapuolille tehdään aina selväksi mitä seuraa jos kiusaaminen jatkuu. Seurantajakso otetaan käyttöön viimeistään kohdassa 2.