Vastuu tiedottamisesta on rehtorilla. Pyrimme jatkuvasti kehittämään tiedotusjärjestelmäämme tehden siitä mahdollisimman kattavan ja joustavan. Sen tehtävänä on tavoittaa kaikki koulussa työskentelevät, oppilaat, huoltajat, ulkopuoliset tahot, kyläyhteisö ja muut sidosryhmät.
Tiedottamisessa käytetään koulun blogia, joka löytyy internetistä osoitteesta http://ihastjarvi.vuodatus.net, sinne henkilöstö laittaa kaikki tiedotteet, joita koulutyöskentelyssä tulee. Lisäksi luokittain on viikko- tai kuukausitiedotteita, jotka jaetaan paperiversioina koteihin. Jokaisella oppilaalla on reissuvihko, joka kulkee oppilaan repussa kodin ja koulun väliä.
Henkilökunnan tiedottaminen tapahtuu opettajanhuoneen kalenterin avulla sekä työyhteisöpalavereissa. Lisäksi henkilökunnan sähköpostit tukevat tiedonkulkua.