12. Liikenne-, kiusaamis-, turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat

12.1 Liikenneturvallisuussuunnitelma
12.2 Toiminta kiusaamistilanteissa
12.3 Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma
Erillisinä, päivitetään vuosittain ja koko henkilökunta perehdytetään niihin.