Koululla on yhteiset tavoitteet, jotka syksyisin määritellään kullekin lukuvuodelle ja arvioidaan keväisin (BSC) sekä tehdään kehittämisehdotuksia.
Koulun toimintaa ohjaa visio ja toiminta-ajatus, jotka koko työyhteisö on sisäistänyt ja toteuttaa niitä. Opetustyö, joka koetaan yhteiskunnallisesti erittäin tärkeäksi tehtäväksi, on kollegiaalista yhteistoimintaa koko koulun ja erityisesti oppijoiden yksilöllisyyden huomioimiseksi. Yhteistoiminnassa korostuvat koko työyhteisön esimerkki ja vastuu. Yhteistyö perustuu keskinäiseen kunnioittamiseen, tasavertaisuuteen, työtovereiden tukeen, avoimuuteen ja yksilöllisyyden kunnioittamiseen. Jokainen työyhteisön jäsen vastaa omalla toiminnallaan koulun ilmapiiristä. Kaikilla koulussa työskentelevillä on oikeus ja velvollisuus osallistua koulun toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä yhteisöä koskevaan päätöksentekoon.
Tulevaisuuden suunnittelun perustana on muutosten ennakointi mahdollisimman nopeasti, yhteiset kehityskeskustelut, viikoittaiset palaverit sekä kaikkien koulussa työskentelevien aloitteellinen toiminta.