Ihastjärven koululla on rehtori ja vararehtori, jotka molemmat ovat luottamustoimisia.

Henkilökunnan ja rehtorin vuorovaikutusta edistetään syksyisin ja keväisin käytävillä kehityskeskusteluilla.
Koulussamme kunnioitetaan työyhteisön jäsenten avoimuutta ja ainutlaatuisuutta sekä sitä, että kaikilla on hyvä olla.

Johtaminen ja päätökset perustuvat keskustelevaan demokratiaan.

Yksilöllisyydellä tarkoitetaan henkilökunnan oikeutta ja mahdollisuutta tehdä työnsä sekä kouluttautua lisää omien näkemyksiensä, vahvuuksiensa ja toiveidensa mukaisesti.