Esiopetus toteutetaan yhdysluokkaopetuksena. Esikoululaiset ovat 1. ja 2. luokan oppilaiden kanssa samassa luokassa ja heillä on yhteinen opettaja. Jokaiselle esikoululaiselle laaditaan henkilökohtainen esiopetussuunnitelma. Arviointia suoritetaan jatkuvasti ja esiopetuksen päätteeksi annetaan esiopetustodistus.
Koulumme noudattaa Mikkelin kaupungin esiopetussuunnitelmaa, joka on tullut voimaan 1.8.2006.