Aihekokonaisuudet ovat kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt sisältyvät moniin eri oppiaineisiin. Aihekokonaisuudet toteutuvat eri oppiaineissa niille luonteenomaisilla ja oppilaan kehitysvaiheeseen sopivalla tavalla. Tämä toteutuminen näkyy koulun arkipäivän toiminnassa sekä lukuvuosittain erikseen sovittavissa koko koulun yhteisissä vuositeemojen toteutuksissa. Aihekokonaisuuksien toteuttamisessa edetään myös ala- ja yläkoulun oppimispolku huomioiden, joka Ihastjärven koulun osalta tarkoittaa itäisen alueen yläkoulun eli Lyseon koulun kanssa toteutettavaa yhteistyötä.

1107734959_e8148c728d_b.jpg
Lukuvuoden 2007-08 teemakokonaisuudet