koulu.jpg
24 km Mikkelistä
Ihastjärven koulun ops-sivusto


Opsin otsikkotekstit kootusti linkkeinä:

1. Toiminta-ajatus
2. Arvot

3. Toimintakulttuurin kuvaus

3.1 Johtamiskulttuuri
3.2 Tiedonkulku
3.3 Sitoutuminen työyhteisössä
3.4 Pedagoginen kehittäminen
3.5 Aihekokonaisuuksien toteuttaminen
3.6 Koulun järjestysmääräykset

4. Oppimisympäristön kuvaus
Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat

4.1 Fyysinen oppimisympäristö
4.2 Psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö

5. Työtapojen kuvaus6. Koulun tuntijako ja opetuksen painotukset
7. Yhteistyö siirtymävaiheissa
8. Yhteistyö muiden tahojen kanssa
9. Esiopetus
10. Koulun toiminnan arviointi
11. Erityisopetus ja oppilashuolto

12. Liikenne-, kiusaamis-, turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat

12.1 Liikenneturvallisuussuunnitelma
12.2 Toiminta kiusaamistilanteissa
12.3 Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma
Erillisinä, päivitetään vuosittain ja koko henkilökunta perehdytetään niihin.